Om helbred & behandling

– ER HELBREDELSE EN LÆREPROCES?

Mit syn på helbredelse er, at sygdom og ubalancer er konflikter i og omkring organismen, der ikke er blevet løst, efterhånden som de opstod. Symptomerne er signaler fra din organisme, der alarmerer dig om, at du skal ændre levevaner. Forandringen skal bevæge dig mod de livsvaner, der nærer dine ressourcer og potentialer – og væk fra hvad der tærer dem, lige meget om der er tale om kost, psykisk og fysisk udfoldelse eller andet. Dit engagement i denne læreproces øger muligheden for gode behandlingsresultater.

Konsekvensen af din indre og ydre konfliktløsning er udvikling. Du kommer til at opleve glæden ved at eksperimentere med dig selv, forandre og udvikle dig.
Denne opfattelse af helbred fører ofte til skyldfølelse: har jeg levet ”forkert”? Vores kulturs kærlighed til ”skyld” er meget uhensigtsmæssigt. Vi taler hellere om at finde ”ejerskabet” til en ubalance – og dermed også ”ejerskabet” til at ændre på ubalancen. Det er ikke alle ubalancer vi har et personligt ”ejerskab” til – mange af dem er kollektive – f.eks. forurening – og derfor bliver spørgsmålet om ”skyld” absurd for den enkelte alene.